Besøkstall

76 057 denne måneden

150 902 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:


<<      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Nikki 2016-09-03 07:56
September 2016. Hvor lenge skal lokalfotballen preges destruktivt av at selverklærte samarbeidslag ulovlig kontakter spillere helt ned i barnefotballalder ulovlig. Resultatet blir nå som tidligere splitting av vennegjenger og klassekamerater med mobbesituasjoner som indirekte resultat. Videre følger er at frivillig egeninnsats inn mot barn og unge blir kraftig redusert. Dette er realiteten i dagens lokalfotball. Er det ok ?
Nikki 2016-07-11 08:57
Viser til Hans Kringstads fine beskrivelse av dagens idrettspark. På tide å se seg litt tilbake og reflektere over hva som egentlig skjedde. De siste åra Oif var med i Orkla var frustrerende år. Fotballengasjementet i Oif hadde vært elendig i mange år, ingen jente/damespillere, lav aktivitet innenfor barne og ungdfotballen, dvs liten eller ingen satsing på å utdanne trenere, ledere, ingen dommeravdeling, ingen integreringsavdeling, ingen Diamonds, idrettsparken som var ment å være Orklas staselige hjemmebane lå brakk og i dårlig forfatning uten videre planer. Fotballavdelingen var i ferd med å bli satt under administrasjon av hovedstyret. Heldigvis kom det et nytt fotballstyre på banen med bein i nesen og som turde å ta vanskelig avgjørelser. I 2010 valgte Oif en vei videre uten Orkla. Årsaken var klar, skulle parken utvikles videre måtte Oif gjøre det alene ved å skape tilhørighet og engasjement rundt fotball igjen. Sammen med et nytt Oif anlegg med primus motor Øyvind Togstad i spissen kan Oif fotball i dag være stolte over resultatet, og parken er enda ikke ferdigutviklet, nytt garderobebygg skal settes opp i nær fremtid. Nå i motsetning til tidligere ligger det konstruktive planer for fortsettelsen. Det viste seg å være helt riktig å melde seg ut av Orkla. All ære til det nye fotballstyret og Oif anlegg v Øyvind Togstad. Uten de hadde ikke dette vært mulig.
Nikki 2016-04-18 14:35
Ser at det legges opp til diskusjon vedr eventuell fotballhall i parken. Tror både politikere og idrettsledere i Orkdal bør stille seg selv følgende spørsmål. Orkdal IL har bygd opp og drifter skianlegget knyken til glede for alle i kommunen. Hvorfor kan ikke OIF få gjøre det samme med fotballutviklingen i idrettsparken??? Blir totalt feil at Orkla FK og Orkdal IL som er hovedkonkurrentene til OIF på fotballfronten skal ha medbestemmelsesrett over det som skal utvikles i parken på Orkanger. Det gir jo næring til grendestriden og er jo dømt til å mislykkes. Enn om OIF hadde forlangt medbestemmelsesrett i knyken og på Fannremsbanken. Det hadde tatt seg ut det.
Kommentar fra redaksjonen
IKAS er eid av OIF sammen med OFK og Orkdal kommune. IKAS er en naturlig høringspart i en reguleringsplan som omfatter IKAS sin eiendom (to fotballbaner). Det avgjørende er ikke høringsuttalelsene, men resultatet. mvh Hans K.
Nikki 2015-05-30 18:57
Ikke enkelt dette Roger og OIF junior og senior. Et helt juniorlag med stammen til det nye A-laget rasert på kort tid. Men det er bare å jobbe på videre. Lover at årgangene vi nå bygger opp ikke skal lide samme destruktive skjebne. Ellers et høyt hurra til jentene.
Kari Ann (Venden) Waterbury 2015-05-24 08:22
Hei,
I am a resident of the area of Little Norway in Wisconsin. I am following the story of the movement of the stavekirke back to Orkdal. I am also a member of the Mount Horeb Sons of Norway, and I am hoping that my daughters and I will be able to attend the ceremony before it is taken away. I have always loved Little Norway, and even had wedding pictures taken in from of the building. I am so sad to see it leave. But, I know it is going to the best place.
Beste hilsen,
~Kari Ann
Nikki 2015-05-24 08:20
Stiller meg undrende til fotballdebatten i lokalavisa den siste tida. Etter flere innlegg og synspunkter i papirutgaven og på nettavisa forklares de ulike meningene som en "sykdom" på lederplass. Etter et par dager er sykdommen plutselig overvunnet når to ledere i henholdsvis Orkla og OIF FREMSTÅR SOM TO TURTELDUER i avisa. Hvem kan egentlig uttale seg om hva som foregår daglig på laveste og mest arbeidsomme frivillige nivået i idrettsparken? De som aldri er der eller de som bruker HELE FRITIDEN sin i idrettsparken for barn og unge?????????
Nikki 2015-05-23 12:33
Spørsmål til det såkalte gode fotballsamarbeidet mellom Oif, Orkla og Orkdal i idrettsparken. Som alle i fotballmiljøet vet så har Orkla fremdeles ikke ferdigstilt Orkla kunstgressbane. Vedlikeholdet gjennomføres ikke etter planen. Gjerdet og innbytterbuene er fremdeles ikke avsluttet, faktisk ikke påstartet. Likevel bruker Orkla på lik linje med Oif Orkla maskin arena. Hva om Oif ikke hadde ferdigstilt Orkla maskin arena? Hadde det gått upåaktet hen? Hadde Ikas blitt en realitet hvis Oif ikke hadde gjort ferdig Orkla maskin arena etter tidsplanen? Kan noen svare ærlig og oppriktig på disse konkrete og realistiske spørsmålene. Jeg har tross alt som frivillig barnefotballtrener i Oif i over 10 år opplevd i mange år at Oifbarn har blitt presset(trakassert) ut av Orkangers eneste kunstgrasbane, i flere år mistet obligatoriske treninger på grunn av Orkla fk.
Godt fotballråd 2015-05-15 12:48
Et viktig moment som kan legges til grunn i fotballdebatten uansett hvilke lag man favoriserer er dagens nivå i forhold til tiden før Orkla, Orkla med Oif og Oil, og nå Orkla med kun Oil. De 25-30 åra før Orkla ble grunnlagt var det konstant 2 lag (Oil/Oif) i toppen av 3 div. Faktisk de siste 8-10 årene før Orkla pendlet Oil og Oif mellom 2 og 3 div, faktisk var det sesonger begge lagen spilte i 2 div. I tillegg spilte Glimt den gang 1-2 nivåer bak. Dvs fotballnivået, kvaliteten, kvantiteten og fotballinteressen var mye større og bedre før Orklas tilblivelse. Hvis man sjekker rundt om i Norge er det i dag få klubber som lykkes i samarbeidsprosjekt. Flere blir oppløst eller man går tilbake som før. Dagens seniornivå herrer er skremmende dårlig til sammenligning. Ikke at alt var bedre før men det er helt klart at mye er gjort feil i og rundt dagens samarbeidsklubb. Ingen unskyldning å påstå at ungdom i dag er annerledes og har for mye annet å tenke på. Mange kommuner og tettsteder greier å bygge gode lag og spillere til tross for "nye tider". Skal man komme lengre og få utnyttet fotballpotensialet i nedre del av Orkdal kan ikke Oil, Orkla og hovedkonkurrenten Oif fortsette som eneste sted i landet å krangle om treninger, baner og spillere i samme fotballanlegget. Det hører ikke hjemme noe sted. Det er her klubbene må begynne å legge om kursen.
Fotballdebatt - Hans Kringstad 2015-05-14 10:59
Da er fotballdebatten igang igjen med spilleroverganger, treningstider og manglende ferdigstillelse av Orkla Kunstgress blant temaene. Orkangervel.no blir kritisert både for å tillate innlegg og å nekte innlegg. Relativt enkle regler:

1. Bruk navn. Anonyme innlegg med kritikk/påstander blir avvist. Folk må kunne stå for meningene sine.

2. Signerte innlegg blir også avvist hvis de inneholder injurierende påstander (som feks alvorlige lovbrudd) eller åpenbart uriktige påstander som samtidig er belastende.

3. Alt annet slipper inn. Vi har ytringsfrihet. Dette nettstedet kan fungere som en arena for debatt så fremt folk følger noen enkle regler.

OIF, OIL og OFK har en avtale som skal sikre bedre samarbeid mellom klubbene. Ved et par anledninger er avtalen brukt som grunnlag for kritikk mot dette nettstedet, og et ønske om mer sensur.

En slik avtale skal ikke avskjære meningsytringer utenfor idrettens egne fora om forholdene i den lokale idretten. Da gir vi ytringsfriheten dårlige kår. Et forbud mot kritikk ligger heller ikke i avtalen. Det forumet du er inne på nå krever imidlertid en viss grad av saklighet og etterrettlighet.

Hans Kringstad
Nikki 2015-05-13 22:09
Jeg var selv en gammel veteran de siste årene jeg spilte for Oif i 2 og 3 divisjon. Og fikk honnør for det. Anonym sin påstand mener jeg bestemt ikke handler om alder og at eldre spillere ikke duger. I mine øyne handler innlegget om måten og tidspunktet overgangene ble gjennomført på. Det humoristiske aspektet er også vesentlig her. På tide at partene(Oif,Orkla og Orkdal) ikke tar seg selv så forbanna høytidelig. Hilsen en eldgammel overrutinert lokalfotballspiller. Mvh Nikki
<<      10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse