Besøkstall

57 745 denne måneden

656 970 det siste året

Annonse

Annonse

Skriv et leserinnlegg på orkangervel.no:

På grunn av stor pågang av "spammere" vil alle innlegg bli sjekket av redaksjonen før de legges ut på nettet.

Navn:
Epost (obligatorisk):  
Melding:
<<       10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000   1010   1020   1030   1040   1050   1060   1070   1080   1090   1100   1110   1120   1130   1140   1150   1160   1170   1180   1190   1200   1210   1220   1230   1240   1250   1260   1270   1280   1290   1300   1310   1320   1330   1340   1350   1360   1370   1380   1390   1400   1410   1420   1430   1440   1450   1460   1470   1480   1490   1500   1510   1520   1530   1540   1550   1560   1570   1580   1590   1600   1610   1620   1630   1640   1650   1660   1670   1680   1690   1700   1710   1720   1730   1740   1750   1760   1770   1780   1790   1800   1810   1820   1830   1840   1850   1860   1870   1880   1890   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970   >   >>
Fremtidshåp i sentrum 2014-11-04 22:34
Stort pluss til våre lokale politikere som tok ansvar og fulgte kjørereglene til sentrumsprosessen Orkdal 2040. Når det gjaldt som mest ble den gamle politiske eliten satt sjakk matt av et ungt kvinnedominert flertall. Det viser at det er håp for fremtidens sentrumsutbygging i byen Orkanger.
John N Konstad 2014-10-25 16:15
Lokale politikere bruker bortimot 10 mill av skattebetalernes lommer på Orkdal 2040, får råd fra eksterne byplanleggere, garanterer, vedtar og bestemmer en samlet tettstedsutbygging innenfor den røde streken. Muligheten til å berge stumpene for et samlet sentrum med gangavstand til handel og byfasiliteter er tilstede. Bårdshaug øst nord for Rema og Expert er nesten like stort som Bårdshaug Vest. Området er sentrumsnært(gangavstand) og ligger glimrende plassert som nabo til hovedveien. Otisenteret og arealet rundt har samme potensialet. Disse to områdene kan på en enkel måte legge til rette for 12-15 store aktører a la Biltema, Jysk og Plantasjen. Bårdshaug Vest kan enkelt brukes til småindustri i fremtiden. Noe som kan garanteres er at Orkanger by i årene som kommer(ganske snart) trenger mye mere areal til industri.
Orkanger by fortjener et samlet og byriktig sentrum. Fremdeles er muligheten til stede for politikerne å ta de riktige avgjørelsene, å bygge Orkanger by innenfra og utover - ikke tilfeldig spredd rundt omkring.
Etter uttalelser fra det politiske miljøet de siste dagene er det mye som dessverre taler for at et flertall av de folkevalgte bryter alle egne løfter, lovnader og tidligere vedtak. Man kan saktens bli dårlig i magen av mindre. Er det ok at politikere enkelt gang på gang gir blaffen i lovnader og egne vedtak samtidig som de misbruker millioner av folks skattepenger. En god politiker lar seg ikke presse, er forutsigbar, har tillit og viser respekt. Det gjenstår å se hvem som gjør hva i denne meget viktige saken for fremtidens Orkanger by.
Arne 2014-09-05 22:51
Som gammel Oif er venter jeg på at Orkanger vel tar et kritisk oppgjør mot Orkla fks utilregnelige regnskap etter Elkems anmeldelse av Orkla fk. Orkanger Vel har bestandig stilt kritiske spørsmål mot utilbørigheter i lokalsamfunnet, ikke minst mot Oil og Orkla. Hva er årsaken til at Velsiden over natten er passiv og taus??????
Kommentar fra redaksjonen
Det ligger nå 55 upubliserte innlegg med falske e-postadresser i denne gjesteboka. Alle 55 handler om OIF, OFK og IKAS-avtalen. Alle 55 er sendt hit etter at det ble gitt beskjed om at folk må bruke eget navn for å få innlegg på trykk om denne saken. Kravet om åpenhet skyldes delvis hensynet til dette nettstedet, men også hensynet til OIF. Den/de anonyme påberoper seg tiliknytning til OIF. Innlegget fra "Arne" har også en fiktiv avsender-adresse. Nå blir det publisert i håp om at den eller de som står bak strømmen av anonyme innlegg innser hvor patetisk denne virksomheten er. Om påstander og spørsmål: 1. Elkem har ikke anmeldt Orkla FK. Det er det en eller to privatpersoner som har gjort. 2. En anmeldelse er implisitt en alvorlig anklage om et straffbart forhold. Jeg er usikker på om dette er et forhold som blir etterforsket i det hele tatt. Anmeldelsen kan være en sak for dette nettstedet når politi/påtalemyndighet har konkludert. Dvs: avvist, henlagt eller siktet/tatt ut tiltale. 3. Jeg aner ikke hva et "utilregnelig regnskap" er for noe. Det har vært en kjent sak i mange år at OIF mener Orkla FK har håndtert forhold rundt kunstgressbanen på en kritikkverdig måte. Men juridisk er det et hav mellom noe som er kritikkverdig og noe som er straffbart. 4. OIF har avsluttet tvisten med Orkla FK. IKAS erstatter tidligere avtaler der det har hersket uenighet om tolking. 5. Det krever minst ett dagsverk i uka å oppdatere dette nettstedet. Alt er gratisarbeid. Vis litt respekt; bruk navnet ditt når du har meninger eller kritiske spørsmål til redaksjonell linje osv. Det er helt ufarlig. mvh Hans Kringstad
Fotomuseum Kvarsnes 2014-08-15 12:24
Fotomuseet har fått digitalisert en film laget av Reidar Jensen til det store Musikkstevnet på Orkanger i 1961.

Filmen er på ca 20 min. og inneholder glimt fra Orkanger, mange portrettglimt av Orkangerbygg, gamle bygninger som nå er borte og glimt fra Banen som Idrettsparken het den gangen.

Dessverre er fila for stor til å deles på Museets Fcaebook-gruppe, men interesserte kan sende melding via FB-gruppa Orkanger! hvor det er lagt ut egen sak på dette.
Mange gamle ørabøgg å se og gjense!
VHH 2014-07-20 17:20
Til Atle Songli og John Ivar: Viss dere mener at vi skal legge IKAS-debatten død så mener dere vel samtidig at vi kan gi Trondheim Havn frie tøyler også da mtp konflikten på Gaza? Eller har det kanskje litt å si hva som foregår i nærmiljøet allikevel?
Jan Ole Sundli 2014-07-16 17:52
Hei!
Orkla FK var i utgangspunktet et samarbeid mellom OIL og OIF. Hjemmebanen var vedtatt å være i Idrettsparken, men flest mulig kamper ble etter hvert flyttet til Fannremsmoen. Ledelsen i Orkla FK ble etter hvert dominert av personer med sterk tilknytning til Fannrem. Sentrale personer her sto bak utbyggingen av Orkdalsbanken stadion. Dette ble etter at OIF trakk seg ut Orkla sin hjemmebane, på tross av vedtak om å ha hjemmebane på Orkanger, i Idrettsparken, som egentlig skulle utvikles med tribune og nye garderober.

Det virker som at ledelsen i Orkla FK har motarbeidet OIF ved svært mange anledninger, jeg har mange eksempler på dette, men det aller verste var nok den gangen Orkla og OIL sto i spissen for å kuppe idrettsrådet. Rudolf Larsen ble meget overraskende nedstemt som ny leder i et tydelig organisert kupp, med avisa ST spesialinvitert. Rudolf Larsen var i ettertid, som vi på Orkanger alt for ofte er, alt for snill. Han og flere i OIF burde ha tordnet ut hva han mente, og hva svært mange mener om slik oppførsel.

Det at Orkla skal være til stede i Idrettsparken er like galt som at OIF skal være til stede på Fannremsmoen. Denne striden, skapt av noen ledere i OIL og OFK, fremmer bygdestridden som ingenting annet, og ødelegger det som burde være ei idyllisk bygd, nemlig Orkdalen.

Hilsen Jan Ole.
Hans Kringstad 2014-07-15 23:41
En presisering fra OIF Anlegg for å unngå misforståelser knyttet til Jan Ole Sundlis siste innlegg:
1. Samarbeidsavtalen Orkla/OIF fra 2001 gjaldt bare selve kunstgressbanen, ikke rør og pumpeanlegg.
2. Orkla finansierte rør og pumpeanlegg, og Orkla alene var avtalemotpart overfor Elkem Thamshavn.
3. Via IKAS blir OIF og Orkla likeverdige partnere mht. rør, pumpeanlegg og avtaler om spillvarme.
4. Det skjer ved at OIF og Orkla gjør et bytte med 40 prosent eierandel mellom ny og rehabilitert kunstgressbane.
5. Som understreket tidligere: Orklas rehabiliterte bane skal godkjennes teknisk av uavhengig konsulent før dette byttet (IKAS). Det er standard prosedyre for å kunne få spillemidler.
Jan Ole Sundli 2014-07-15 21:54
Hei Jon Ivar!
Det var ikke min mening å komme med injurierende påstander, jeg brukte bare et språk som alle forstår. Forøvrig er det vel ikke injurierende hvis det er sant.
Jeg er på hyttetur med begrenset nett og tilgang til å sjekke fakta, så jeg får prøve å ta det fra husken.

Kunstgressbanen, som nå heter "Orkla Kunstgress", ble bygget den gangen OIL og OIF samarbeidet om klubben Orkla. Prosjektet ble lånefinansiert, og lånet skulle betales med baneleie av Orkla og andre, i all hovedsak OIF sine aldersbestemte lag.

OIF betalte punktlig for all leie, mens OFK kun betalte noen få avdrag før de sluttet med det. Som et regnskapsmessig triks satte de en verdi på varmvatnet fra Thamshavn og førte dette som en inntekt på banen. Problemet med det er jo at man kan ikke betale låneavdrag med varmt vann. Resultatet var at lånet ikke ble betalt etter planen, og at banen var utslitt lenge før den var betalt.

På grunn av en formalitet i en kontrakt sto Orkla FK (samarbeid mellom OIL og OIF) som eier av pumpeanlegg, rør og tilkobling på Thamshavn. OIF trekker seg til slutt noe forhastet fra samarbeidet, men oppdager i ettertid dette med tilgangen til varmvatnet og ønsker å trekke oppsigelsen av avtalen. Dette nekter Orkla å gå med på, og OIF har dermed mistet hele kunstgressbanen det har vært med å bygge og betale for. Dette mener jeg er et skittent spill.

Hva mer som har foregått i kulissene er det andre enn meg som vet mer om. Jeg har forøvrig ingen tilknytning til OIF, men jeg har observert fra "sidelinja" og jeg har vokst opp i Idrettsparken.

Ønsker alle en god sommer,
Jan Ole.
John Ivar Evjen 2014-07-15 10:34
Debatt er bra, men den bør være mest mulig saklig og holde seg til faktum i saken.
Jan Ole: Kan du fortelle meg og de andre som ikke vet hvilket "skittent spill" som du hevder alle vet om. Greit å komme med faktum her også i stedet for bare å slenge ut en påstand som langt på vei er injurierende.

For øvrig forstod jeg godt hva Atle Olav mente med sitt innlegg. Det blir litt smått det som krangles om lokalt, og flere bør kanskje løfte blikket og sette ting i perspektiv.
Jan Ole Sundli 2014-07-15 07:54
Hei!
Til Per Kirkaune. Hvorfor vil du at debatten skal legges død? Jeg synes ikke det er noe rart at folk på Orkanger reagerer på denne avtalen. Orkla har hjemmebane på Fannrem og har stort sett tilhengere derifra. Mulig de sånn rent teknisk og juridisk eier banen de har omdøpt til Orkla Kunstgress, men alle vet at det har vært et skittent spill bak dette.
Se på denne listen over bidragsytere til den nye kunstgressbanen:
http://orkanger-if.no/fotball/fotball-365-ny-kunstgressbane-i-idrettsparken/bidragsytere/
Det er stort sett folk fra Orkanger som har bidratt.
Nye idrettsparken er et fantastisk skue, men at Orkla skal eie 40 % av dette gir en kraftig bismak.

Ha en fin sommer, hilsen Jan Ole
<<       10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890   900   910   920   930   940   950   960   970   980   990   1000   1010   1020   1030   1040   1050   1060   1070   1080   1090   1100   1110   1120   1130   1140   1150   1160   1170   1180   1190   1200   1210   1220   1230   1240   1250   1260   1270   1280   1290   1300   1310   1320   1330   1340   1350   1360   1370   1380   1390   1400   1410   1420   1430   1440   1450   1460   1470   1480   1490   1500   1510   1520   1530   1540   1550   1560   1570   1580   1590   1600   1610   1620   1630   1640   1650   1660   1670   1680   1690   1700   1710   1720   1730   1740   1750   1760   1770   1780   1790   1800   1810   1820   1830   1840   1850   1860   1870   1880   1890   1900   1910   1920   1930   1940   1950   1960   1970   >   >>
Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse